ЕКСПЕРИМЕНТИРАМЕ СО АГРОЕКОЛОГИЈА НА НАШАТА ФАРМА

Органска фарма Липа Мустафино   Во 2021, во соработа со ETH Zürich од Швајцарија воспоставивме опитно поле за тестирање на заедничко производство на грав, наут и сирак. Овде би сакале да се осврнеме на тоа искуство. На првиот состанок во Мустафино присуствуваа преставници од Швајцарија, Шкотска, Земјоделскиот факултет во Скопје и преставници на ИМЕ програмата …

ЕКСПЕРИМЕНТИРАМЕ СО АГРОЕКОЛОГИЈА НА НАШАТА ФАРМА Read More »